ΕΤΑΙΡΙΑ
  Search


H SDC A.E. είναι μία καταξιωμένη εταιρία στο χώρο της πληροφορικής με μία μακρόχρονη επιτυχημένη πορεία 30+ χρόνων. Ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1982 και το 1990 έγινε Ανώνυμη Εταιρία.

Η κύρια δραστηριότητα της SDC είναι η Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού διαθέτοντας σύγχρονα πακέτα εφαρμογών που καλύπτουν μεγάλο εύρος κάθετων αγορών. Επιπλέον, η SDC αναλαμβάνει εξειδικευμένα έργα (Customized Software) τόσο για τον Ιδιωτικό όσο και για το Δημόσιο Τομέα.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της SDC Α.Ε. είναι η μακρά και σε βάθος γνώση των αναγκών των Ελληνικών επιχειρήσεων, η μοναδική εξειδίκευση και εμπειρία στην υλοποίηση των ERP συστημάτων, η εμπειρία σε υλοποίηση πολύπλοκων έργων πληροφορικής στον Ιδιωτικό και στον Δημόσιο τομέα, η αποτελεσματικότητά της στο πλήθος των έργων που έχει αναλάβει και τα οποία είναι σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, η διεθνής παρουσία της με έργα στην Κύπρο, στην Αίγυπτο και στην Γερμανία, η λειτουργία οργανωμένου Κέντρου Υποστήριξης Πελατών – Call Center και η συνεχή ανάπτυξη και επένδυση σε νέες Τεχνολογίες.

Ως αποτέλεσμα, η SDC διαθέτει μία λίστα “πιστών” και ικανοποιημένων πελατών, που επεκτείνεται σταθερά χρόνο με το χρόνο.
Από το 2000 οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της SDC καλύπτονται από την Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001. H εταιρία έχει υιοθετήσει διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και τη διοίκηση των έργων. Παράλληλα διατηρεί τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R & D) με σκοπό την σχεδίαση και ανάπτυξη διεθνώς πατενταρισμένων εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό από Οργανισμούς του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα.

H συνεργασία με την SDC οδηγεί στην επιτυχία ... 
                                                                                   Γιατί ...

 
..είμαστε επαγγελματίες
... ανταποκρινόμαστε γρήγορα στις απαιτήσεις των πελατών μας
...προσφέρουμε εφαρμογές που είναι δυνατά εργαλεία στα χέρια των επιχειρηματιών
...παρέχουμε εκπαίδευση και εξαιρετική υποστήριξη
... δημιουργούμε σταθερούς, μακροχρόνιους δεσμούς με τους πελάτες μας
...πετυχαίνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε σχέση με το χαμηλότερο επενδυτικό κόστος (best value for money)
...σχεδιάζουμε με ολοκληρωμένη προσέγγιση και παρέχουμε λύσεις για εξειδικευμένες ανάγκες
...αξιοποιούμε τα θετικά στοιχεία των συνεργατών μας και τα επεκτείνουμε