ΕΤΑΙΡΙΑ > Πελάτες
  Search


Ανάμεσα στους πελάτες της SDC συγκαταλέγονται:

 • Βιομηχανίες
 • Μεταλλουργικές Εταιρίες – Ορυχεία
 • Τράπεζες
 • Ταμεία & Ασφαλιστικές Εταιρίες
 • Νοσοκομεία
 • Αγροτικοί & Γεωργικοί Συνεταιρισμοί
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις Παραγωγής & Εμπορίας Ενδυμάτων
 • Επιχειρήσεις Λιανικής Πώλησης
 • Εισαγωγείς Οχημάτων
 • Εκδοτικοί Οίκοι 
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Πανεπιστήμια
 • Διυλιστήρια – Πετροχημικές Εταιρίες
 • Μεγάλα Ιδρύματα
 • Οργανισμοί Πιστοποίησης
 • Εταιρίες Παραγωγής & Διανομής Τροφίμων
 • Υπουργεία & Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Διοικητικές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων
 • Νομαρχίες
 • ΔΕΚΟ