ΝΕΑ
  Search


Ημ/νία Δημοσίευσης : 3/3/2011

Νέα

Η SDC A.E. είχε την ευκαιρία, μετά από την επιτυχημένη συμμετοχή της σε διαγωνισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Επιτροπή Ερευνών, να αναλάβει και να υλοποιήσει ένα έργο πληροφορικής που εντάσσεται σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε αφορά «Πληροφοριακό Σύστημα Υγειονομικής Επιθεώρησης των πλοίων μεταξύ φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

  
Ημ/νία Δημοσίευσης : 21/12/2010

Νέα

Η SDC μετά από Διαγωνισμό, τον Δεκέμβριο του 2010 ανέλαβε την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού, για το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, με προϋπολογισμού 44.280 ευρώ που αφορά αριθμό προσωπικού χιλίων (1.000) ατόμων.

  
Ημ/νία Δημοσίευσης : 6/12/2010

Νέα

Η SDC μετά από Μειοδοτικό Διαγωνισμό, ανέλαβε να αναπτύξει εφαρμογή για την αξιολόγηση του προσωπικού της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ε.Ρ.Τ.). Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη εφαρμογής αξιολόγησης προσωπικού η οποία θα προσομοίαζε την προβλεπόμενη έντυπη διαδικασία.

  
Ημ/νία Δημοσίευσης : 12/10/2010

Νέα

Οταν μιλάμε για λογισμικό και υπηρεσίες, οι δυνατότητες είναι απεριόριστες..

  
Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/10/2010

Νέα

Η SDC συνεχίζοντας την μακρόχρονη και επιτυχημένη συνεργασία της με το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ, ανέλαβε μετά από διαγωνισμούς σειρά έργων, που αφορούν:

  
Σελίδα 1 από 6Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  Eπόμενη   Τελευταία