ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  Search
Στοιχεία επικοινωνίας
Ελαχιστοποίηση

Κασταμονής 99Α & Μακρυγιάννη,
142 35, Καλογρέζα Ν.Ιωνία 
  Τηλ.: +30 210 27 19 100 
 Fax: +30 210 27 18 133 
  E-mail: info@sdc.gr

   
 Διεύθυνση Πωλήσεων :  sales@sdc.gr
 Δ/νση Marketing : marketing@sdc.gr
Τεχνική Διεύθυνση : softdev@sdc.gr
Οικονομική Διεύθυνση : finance@sdc.gr
Διασφάλιση Ποιότητας : iso@sdc.gr