ΕΤΑΙΡΙΑ > Οι Αξίες μας
  Search

Οι αξίες που μας διέπουν και μας στηρίζουν στην κορυφή είναι:
Αποτελεσματικότητα
Δημιουργικότητα
Προσαρμοστικότητα στις συνεχώς εξελισσόμενες απαιτήσεις της αγοράς
Συνεχής Ανάπτυξη
Πίστη στην Τεχνολογία και την Έρευνα