ΠΡΟΪΟΝΤΑ
  Search


SDC AIXMES BUSINESS SUITE SDC C.R.M.
    

Προηγμένο πανίσχυρο και ευέλικτο λογισμικό πακέτο που προσαρμόζεται στις ανάγκες τις κάθε επιχείρησης.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων Πελατείας  

 

Περισσότερες Πληροφορίες... 

Περισσότερες Πληροφορίες... 

 
 SDC HRMS  SDC CMS
 

Σύστημα Υπολογισμού και Κοστολόγησης Εργασίας Προσωπικού

Content Management System, το οποίο επιτρέπει την διαχείριση περιεχομένου ενός δικτυακού τόπου   
 

Περισσότερες Πληροφορίες... 

Περισσότερες Πληροφορίες...