ΑΡΧΙΚΗ
  Search

 
   NewsLetter
 
          Ευκαιρίες Καριέρας 
 
 
 

Η SDC είναι μία από τις πρωτοπόρες εταιρίες στον τομέα δημιουργίας και υποστήριξης λογισμικού προσφέροντας υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε δυναμικά ανερχόμενες επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. H SDC διακρίνεται για τα αξιόπιστα προϊόντα που αναπτύσσει και για την άψογη υποστήριξη των πελατών της.

Σε μια σταθερά ανοδική πορεία, από το 1982 που ιδρύθηκε και μέχρι σήμερα, η SDC εγγράφει συνεχώς επιτυχίες, τόσο στη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων, όσο και στην υλοποίηση σύνθετων έργων πληροφορικής. Τα ισχυρά εργαλεία και οι υπηρεσίες της SDC καλύπτουν τις ανάγκες ενός μεγάλου εύρους επιχειρήσεων.

Οι κύριες δραστηριότητες της SDC Α.Ε. περιλαμβάνουν:
 

Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Πληροφορικής - Enterprise Applications (E.A.)  

 

Ανάπτυξη Συστημάτων E.R.P., C.R.M., H.R.M.S., M.I.S., B.I.

Εξειδικευμένες Λύσεις Πληροφορικής - Total Intergrated Solutions (T.I.S.) 

  Ανάπτυξη λογισμικού κατά παραγγελία: Λύση έτοιμη για χρήση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της επιχείρησης (Software Development & Turnkey Solutions for Vertical Markets). Υλοποίηση και διαχείριση σύνθετων έργων πληροφορικής.

Καταχωρήσεις / Συνεντεύξεις

 SDC is a pioneer in Development and Supporting Software Solutions and offers high quality services for dynamically expanded enterprises of any size. SDC distinguishes itself for the reliability of its products and for the excellent support of its customers.

During the +30 years as of its creation (1982), SDC has achieved many success stories of Integrated Solutions in complex Information Technology projects. It’s powerful tools combined with its excellent services can cover the needs of a large scale of enterprises and public organizations.

  

Main SDC S.A. activities include:
 
Integrated Enterprise Applications (E.A.)  
Development and Distribution of S/W Application :
E.R.P., C.R.M., H.R.M.S., M.I.S., B.I.
Customized Market Solutions - Total Integrated Solutions (T.I.S.) 
Development and support of customized solutions:
Tailor made solutions on each customer specifications. (Software Development & Turnkey Solutions for Vertical Markets). Large Scale Information Technology and Communications Projects.